Archive for the ‘Úspěšné obchody’ Category

Ukončené obchody s dluhopisy I.

Pátek, 13 července, 2012

Vzhledem k všeobecně klesajícím sazbám, které dosáhly minim v řadě států,  jsme se rozhodli zredukovat pozice ve státních dluhopisech. Prodáváme dva fondy švédských a australských stáních dluhopisů. Využíváme výrazného posílení fondů v posledních dvou týdnech a vybíráme velmi zajímavé zisky za poměrně krátkou dobu. Fondy jsme nakoupili počátkem listopadu jako posílení portfolií pro případ nestability akciových trhů v době finanční krize a možné recese. Kalkulovali jsme se snižováním úrokových sazeb v Austrálii i Švédsku, a to hlavně v Austrálii. Švédská koruna má navíc tendence vždy posilovat při problémech evropských zemí. Oba předpoklady se vyplnily a my nyní můžeme realizovat zisk za 9 měsíců ve výši 16,8% (australské dluhopisy) a 6,6% (švédské dluhopisy).

CZK

Je reálné, že výnosy začnou stagnovat a rovněž vývoj měn může být negativní pro výnos, kalkulovaný v české koruně. Na spodním grafu (v EURO) je vidět oba fondy v delším časovém úseku, kde je vidět konec období cca 5-10 let, kdy dluhopisové fondy nebyly příliš výnosné (období rostoucích úrokových sazeb).

Jako pojistku proti turbulencím budeme volit jiná aktiva, která chceme postupně nakupovat v průběhu července až září.

EURO

Stříbro – odhadnutá korekce a ziskový obchod

Pátek, 3 června, 2011

V posledním Investičním espressu jsme upozorňovali na možný pokles komodit. Skoro ukázkový případ nafouknuté investiční bubliny bylo stříbro.

Viz první graf: Stříbro I.

Byli jsme připraveni na jeho korekci a jak to pozitivně dopadlo, vidíte na následujícím grafu: Stříbro II.

Kladný obchod nám zmírnil ztrátu na akciích v probíhající korekci.

Nejlepší obchod v únoru 2011

Čtvrtek, 14 dubna, 2011

Naše společnost OCCAM CONSULT provádí aktivní správu investic našich klientů. Jak taková správa v praxi vypadá, si ukážeme na našem nejlepším obchodu z února.

V lednu jsme do dynamických portfolií nakoupili bonus certifikát na akcie firmy Siemens. Využili jsme velmi zajímavých vlastností tohoto druhu certifikátů v době před jejich splatností. Pokud certifikát nepropadne pod svoji bariéru, rychle konverguje k cílové výplatní částce a to téměř bez ohledu na vývoj podkladové akcie.

Průběh obchodu můžeme sledovat na přiloženém obrázku. Přibližně za měsíc jsme dosáhli zisku +33%, při relativně nízkém riziku. Podkladové aktivum, akcie Siemens, v témže období získalo pouze necelých 7%.

Úspěch obchodu byl dán zejména dvěma faktory. Jednak správnou volbou certifikátu a pak také téměř ideálním načasováním vstupu i výstupu.

Tento jediný obchod zvýšil hodnotu portfolií našich klientů o 3 – 4% za měsíc.

Nejlepší obchod v lednu 2011 II.

Neděle, 10 dubna, 2011

Koncem ledna, po více než měsíčním růstu jsem dynamická portfolia začal připravovat na možnou korekci. Čekal jsem na možný “spouštěč” . Po vzrůstajících nepokojích v Egyptě bylo vysoce pravděpodobné, že se začnou vybírat zisky dosažené po 2 – 3 měsíčním růstu akciových trhů. Nakoupil jsem proto ETF short na Nasdaq 100 v množství cca 15 % portfolia. Pozici jsem ještě přikoupil za nižší cenu na 30% portfolia. Po rychlém propadu trhů došlo k prodeji na připraveném stoplossu se ziskem 4,5% druhý den. Pro celkové portfolio to znamenalo vyrovnání poklesu ostatních dlouhodoběji držených pozic.

Nasdaq short

Nejlepší obchod v lednu 2011

Sobota, 2 dubna, 2011

V rubrice obchody měsíce Vás budu postupně seznamovat  s realizovanými obchody v daném měsíci. Nebudu se vyhýbat ani neúspěšným obchodům, protože to k investicím patří. Důležité je, aby jich nebylo mnoho a neznamenaly pro celé portfolio významnější ztráty.

Většina uveřejňovaných obchodů bude z našich dynamičtějších portfolií na investičních platformách, které s úspěchem využíváme.

V měsíci lednu se s Vámi podělím o příklady úspěšných obchodů na investiční platformě, kde obchodujeme akcie, obchodované na amerických burzách. Využíváme tzv. swingové obchodování s držením akcií od několika dnů po několik týdnů. Po dosažení cenového cíle jsou prodávány. Korekce jsou využívány k novým nákupům. Akcie firem jsou vyhledávány většinou dle fundamentální analýzy a do obchodu vstupujeme na základě technické analýzy.

První akcií je firma, zabývající se těžbou zemního plynu. Byla vybrána dle fundamentální analýzy, prodána po dosažení cenového cíle s nastavením nákupního limitu pro nákup po případné korekci. To se také stalo a akcie byla prodána po výrazném nárůstu k datu hlášení kvartálních firemních výsledků, které mimo jiné potvrdily předchozí podhodnocení ceny akcií.

WES